გამოკითხვა
სამართლიანად ჩატარდა თუ არა არჩევნები

სხვა გამოკითხვები

არქივი

«    ივლისი 2022    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

შემოსავლების სამსახური განმარტავს რა შემთხვევაში ენიჭება დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს კვალიფიციური ან არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი

5-11-2021

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური კიდევ ერთხელ განმარტავს, თუ რა შემთხვევაში ენიჭება დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს კვალიფიციური ან არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი:


• დღგ-ის გადამხდელად ახლად დარეგისტრირებული პირი დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის მომენტიდან ითვლება არაკვალიფიციურ დღგ-ის გადამხდელად;


• კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირს ავტომატურად, არაუგვიანეს შესაბამისი თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, სპეციალური პროგრამის მეშვეობით, უუქმდება კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი და მიენიჭება არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი, თუ მას ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში არ უფიქსირდება გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე გატარებული ოპერაცია (ასეთ შემთხვევაში, მხედველობაში არ მიიღება ოპერაცია, რომლის შესაბამისადაც, გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე გატარებული თანხა 0-ის ტოლია);


• კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი ენიჭება შემოსავლების სამსახურის უფროსის N107 ბრძანების ამოქმედების (მიმდინარე წლის 20 იანვარი) მომენტისთვის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირებს, თუ მათ ბოლო უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში უფიქსირდებათ გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე გატარებული ოპერაცია (ასეთ შემთხვევაში, მხედველობაში არ მიიღება ოპერაცია, რომლის შესაბამისადაც, გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე გატარებული თანხა 0-ის ტოლია). წინააღმდეგ შემთხვევაში პირი ჩაითვლება არაკვალიფიციურ დღგ-ის გადამხდელად;


• პირს რომელსაც არ აქვს მოქმედი საბანკო ანგარიში მიენიჭება არაკვალიფიციური გადამხდელის სტატუსი;


• პირს, რომელსაც უფიქსირდება საგადასახადო დავალიანება, საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილებით მიენიჭება არაკვალიფიციური გადამხდელის სტატუსი. არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირს, აღნიშნული სტატუსის მოქმედების პერიოდში ეზღუდება საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებისა და საგადასახადო დოკუმენტების ელექტრონული ფორმით გამოწერის/დადასტურების უფლება, აგრეთვე იზღუდება მათზე აღნიშნული დოკუმენტების მატერიალური ფორმით გაცემა.


კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით შემოსავლების სამსახურს წარედგინება განცხადება „კვალიფიციურ დღგ-ს გადამხდელის სტატუსის მინიჭების შესახებ".


აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, საგადასახადო ორგანომ უკვე განიხილა 20,534 მოქმედი გადასახადის გადამხდელის დღგ-ის კვალიფიციური გადამხდელის სტატუსის მინიჭების საკითხი, საიდანაც კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი მიენიჭა 10,505 პირს, ხოლო 10,029 პირმა საგადასახადო ორგანოს ვერ წარუდგინა ინფორმაცია ეკონომიკური აქტივობის შესახებ და შესაბამისად, შეუნარჩუნდა არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი.


ამასთან, შემოსავლების სამსახური ხაზგასმით განმარტავს, რომ არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირს შეუძლია კვალიფიციური დღგ-ის სტატუსის მოთხოვნით, განმეორებით მიმართოს საგადასახადო ორგანოს. დადგენილი ხარვეზების აღმოფხვრის შემთხვევაში, საკითხის შესწავლის შედეგად, მას მიენიჭება კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი.


აქვე აღვნიშნავთ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) წინაშე ნაკისრი ვალდებულების შესრულების და საგადასახადო კანონშესაბამისობის ამაღლების მიზნით, შემოსავლების სამსახურის სტრატეგიული მიზნების განხორციელების ფარგლებში, 2021 წელს დაინერგა პროგრამა, რომლის მიზანია, გადასახადის გადამხდელის კანონშესაბამისობის ცნობიერების ამაღლება და კეთილსინდისიერი დღგ-ის გადამხდელების დაცულობა, არაკეთილსინდისიერი დღგ-ის გადამხდელების მიერ, არამართლზომიერად გამოწერილი საგადასახადო დოკუმენტების გამოწერის შეზღუდვით.